Πρόγραμμα Eνημέρωσης – Ευαισθητοποίησης – GDPR

General Data Protection Regulation

Επαγγελματικές Ομάδες: Γιατροί όλων των ειδικοτήτων  , Πολιτικοί Μηχανικοί , Λογιστές, Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Δικηγόροι κ.α , οι οποίοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το κανονιστικό πλαίσιο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων.

Θεματικές Ενότητες: Σχέδιο Ασφάλειας έναντι Προσωπικών Δεδομένων, Φυσική Ασφάλεια GDPR, Διορισμός DPO, Πότε Απαιτείται, Πότε όχι, Υπεύθυνος Επεξεργασίας, Εκτελών την επεξεργασία, Τεχνικά Οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, Στάδια Συμμόρφωσης, Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων

Κόστος Σεμιναρίου: 250€

Διάρκεια: 12ώρες

Φορείς

Τράπεζες , Ασφαλιστικές εταιρίες, Ξενοδοχεία, Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιμελητήρια, Ιδιωτικά Σχολεία ,Τράπεζες , ΔΕΥΑ , μικροβιολογικά Εργαστήρια , Εκπαιδευτήρια Φροντιστήρια Κλινικές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.α.

Ειδικότερα, αφορά φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες υγείας, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και εταιρείες, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή και επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους, των προμηθευτών τους, του προσωπικού τους ή και τρίτους.

Εάν ο οργανισμός ή η επιχείρηση σας πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή συλλέγει στοιχεία σχετικά με τους ευρωπαίους πολίτες, ενημερωθείτε σχετικά με τον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό γενικής προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

Το GDPR θα αυξήσει την ιδιωτική ζωή των ατόμων και θα δώσει στις ρυθμιστικές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες για να αναλάβουν δράση κατά επιχειρήσεων που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Είστε διατεθειμένοι να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση; Παρακολουθήστε το σεμινάριο ενημέρωσης διάρκεια οκτώ ωρών σχετικά με τον νέο Κανονισμό και τι σημαίνει για την επιχείρησή σας