ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο πρόγραμμα ‘Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων’ Επιθυμώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα ‘Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων’, που προσφέρει το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ και αφορά: Π01 Προετοιμασία με Κατάρτιση & Αυτοεκπαίδευση 24 ωρών- Εξετάσεις (κόστος 60€). Π02 Προετοιμασία με Αυτοεκπαίδευση 12 ωρών- Εξετάσεις (κόστος 40€). Π03 Χωρίς προετοιμασία μόνον Εξετάσεις (κόστος 15€). Σας παρακαλώ επιλέξτε ένα…