Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για τις επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που : παράγουν επεξεργάζονται αποθηκεύουν μεταφέρουν διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τη διάθεση τροφίμων τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή…