Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων (Voucher) από 29 έως 64 χρονών Επιδότηση ανά καταρτιζόμενο 2.600€ Πρόγραμμα κατάρτισης 120 ωρών Πρακτική άσκηση 4-5 μηνών                        Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης (Κ.Ε.Κ. ΛΥΔΙΑ Κ.Δ.ΒΙ.Μ.2) πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,…