ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.
  • Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που θα αποκτηθεί μετά το πέρας των προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν έως και 2 ειδικότητες και εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα να λάβουν έως και 2500 € στο σύνολο.

 

ΟΙ ΕΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

(α). ) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων .

(β Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες

(γ) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

(ε).Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.

(ζ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

 ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ -ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 Α)τους εποχικά εργαζόμενους (προσωρινά ανέργους) τουριστικών επιχειρήσεων,

β) τους μακροχρόνια ανέργους του τομέα του τουρισμού και

γ) ) εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων.

δ) έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

ε) τους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

στ) Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα παρόμοια με την ειδικότητα κατάρτισης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.