ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΠΑ.ΜΑΚ

Female Office Worker Using Laptop Computer, Male Supervisor Looking Over Her Shoulder and Pointing — Image by © Eric Audras/PhotoAlto/Corbis

Το Κ.Ε.Κ ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με την Ακαδημια Ρομποτικης του ΠΑ.ΜΑΚ υλοποιεί μαθήματα Ρομποτικής.

Εκπαιδευτική Ρομποτική!!! 

Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική ; ?

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αν και εντυπωσιάζει ως γνωστικό αντικείμενο, έχει
ευρύτερες δυνατότητες ως μαθησιακό εργαλείο βιωματικής προσέγγισης θετικών και
θεωρητικών αντικειμένων, ως μέσο ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και γενικότερα
ως χώρος υποστήριξης των ικανοτήτων για την επιτυχία στον 21ο αιώνα.

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας