Εκαπαιδευτικό Σεμινάριο για «Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων».

                                 Εκαπαιδευτικό Σεμινάριο «Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων».

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:230
Διάρκεια σεμιναρίου: 24ώρες
Ημέρες & Ώρες διεξαγωγής:
o    Τρίτη 25/02 16:30-21:30
o    Τετάρτη 26/02 16:30-21:30
o    Πέμπτη 27/02 16:30-21:30
o    Παρασκευή 28/02 16:30-21:30
Τρόπος διεξαγωγής: elearning – Τηλεδιάσκεψη

Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση. Ως επαρκής εκπαίδευση για το προσωπικό ασφάλειας νοείται, εκείνη που βασίζεται στα υποδειγματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΜΟ (IMO Model Course 3.24) σύμφωνα με τον κώδικα ISPS.
Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΦΛΕ:

  • Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάση ISPS code.
  • Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις (πιθανή βελτίωση του υπάρχοντος σχεδίου ασφαλείας).
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας – έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
  • Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
  • Ανιχνευτές μετάλλων και scanners, Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων.
  • Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους – έλεγχος.
  • Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής.
  • Σχέδιο αναφοράς συμβάντος.
  • Αρχές πυρόσβεσης.
  • Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος)

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν την Άδεια.

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας

Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille !!

Ανακοινώνουμε την Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille!! Έναρξη μαθημάτων : 03/10/2022 Δηλώστε το Ενδιαφέρον σας! https://lidia.edu.gr/seminar-braille/ Συνολικό Κόστος : 260€ Με Πιστοποίηση Τα δίδακτρα