fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π
Επίσκεψη στην επιχείρηση Αμβροσιάδη ΑΒΕΕ κοτόπουλα Ολύμπου με τα τμήματα

“Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας”

&

“Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας”