ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (για εργαζόμενους σε μόνιμη η και εποχιακή βάση) ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ 2351303876 Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με επαγγελματικούς-επιστημονικούς φορείς, και μετά την έγκριση του ΟΑΕΔ, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους-ες, σε μόνιμη η και εποχιακή βάση και ασφάλιση ΙΚΑ . Τα…